NÁVRH – Záverečný účet Obce Boľ za rok 2021

Zverejnené
14. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júna 2022 − 13. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/01

Prílohy