Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Boľ na rok 2016, dátum zverejnenia 25.11.2015, Zvesený dňa 14.12.2015

Zverejnené
29. februára 2016
Kategória

Prílohy