Návrh rozpočtu obce Boľ a RO (ZŠ s MŠ) na roky 2023, 2024, 2025

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Návrh rozpočtu obce Boľ a RO (ZŠ s MŠ) na roky 2023, 2024, 2025

Prílohy